Meester Leonie heeft geen stichting derdengelden ter beschikking tengevolge waarvan Meester Leonie geen derdengelden kan ontvangen.